Phim quốc gia Đức

 • Fay Grim - Fay Grim (2006)
  HD

  Fay Grim

  Fay Grim
  Fay Grim

  8.0 118 Phút 2006

  xem phim Fay Grim vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Fay Grim vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Fay Grim vietsub nói Many ye...

  Đạo diễn: Hal Hartley

  Thể loại: Hành Động

  Diễn viên: Parker Posey

 • BloodRayne - BloodRayne (2005)
  HD

  BloodRayne

  BloodRayne
  BloodRayne

  8.0 95 Phút 2005

  xem phim BloodRayne vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim BloodRayne vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim BloodRayne vietsub nói I...

  Đạo diễn: Uwe Boll

  Thể loại: Viễn Tưởng

  Diễn viên: Kristanna Loken

 • Châu Phi Huyền Diệu - Châu Phi Huyền Diệu (2013)
  HD

  Châu Phi Huyền Diệu

  Châu Phi Huyền Diệu
  Châu Phi Huyền Diệu

  8.0 55 Phút 2013

  xem phim Châu Phi Huyền Diệu vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Châu Phi Huyền Diệu vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Châu P...

  Đạo diễn: Timo Joh. Mayer

  Thể loại: Tài Liệu

  Diễn viên: Patrick Byer

 • Đành Trách Trò Chơi - Đành Trách Trò Chơi (2024)
  HD

  Đành Trách Trò Chơi

  Đành Trách Trò Chơi
  Đành Trách Trò Chơi

  8.0 91 Phút 2024

  xem phim Đành Trách Trò Chơi vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Đành Trách Trò Chơi vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Đành T...

  Đạo diễn: Marco Petry

  Thể loại: Hài Hước

  Diễn viên: Janina Uhse

 • Whale Rider - Whale Rider (2003)
  HD

  Whale Rider

  Whale Rider
  Whale Rider

  8.0 101 Phút 2003

  xem phim Whale Rider vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Whale Rider vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Whale Rider vietsub nó...

  Đạo diễn: Niki Caro

  Thể loại: Gia Đình

  Diễn viên: Keisha Castle-Hughes

 • Lối Sống Trụy Lạc - Lối Sống Trụy Lạc (2005)
  HD

  Lối Sống Trụy Lạc

  Lối Sống Trụy Lạc
  Lối Sống Trụy Lạc

  8.0 85 Phút 2005

  xem phim Lối Sống Trụy Lạc vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Lối Sống Trụy Lạc vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Lối Sống T...

  Đạo diễn: Barbara Kopple

  Thể loại: Hình Sự

  Diễn viên: Anne Hathaway

 • The Promised Land - The Promised Land (2023)
  HD

  The Promised Land

  The Promised Land
  The Promised Land

  8.0 127 Phút 2023

  xem phim The Promised Land vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim The Promised Land vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim The Promis...

  Đạo diễn: Nikolaj Arcel

  Thể loại: Chính kịch

  Diễn viên: Mads Mikkelsen

 • Eiffel - Eiffel (2021)
  HD

  Eiffel

  Eiffel
  Eiffel

  8.0 108 Phút 2021

  xem phim Eiffel vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Eiffel vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Eiffel vietsub nói The French go...

  Đạo diễn: Martin Bourboulon

  Thể loại: Chính kịch

  Diễn viên: Romain Duris

 • Quỷ Thay Đầu - Quỷ Thay Đầu (2023)
  HD

  Quỷ Thay Đầu

  Quỷ Thay Đầu
  Quỷ Thay Đầu

  8.0 95 Phút 2023

  xem phim Quỷ Thay Đầu vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Quỷ Thay Đầu vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Quỷ Thay Đầu vietsub...

  Đạo diễn: Alberto Corredor

  Thể loại: Kinh Dị

  Diễn viên: Freya Allan

 • Magie der Moore - Magie der Moore (2015)
  HD

  Magie der Moore

  Magie der Moore
  Magie der Moore

  8.0 1h 35m Phút 2015

  xem phim Magie der Moore vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Magie der Moore vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Magie der Moor...

  Đạo diễn: Jan Haft

  Thể loại: Tài Liệu

  Diễn viên: Axel Milberg

 • Lập Lời Cầu Nguyện - Lập Lời Cầu Nguyện (2014)
  HD

  Lập Lời Cầu Nguyện

  Lập Lời Cầu Nguyện
  Lập Lời Cầu Nguyện

  8.0 89 Phút 2014

  xem phim Lập Lời Cầu Nguyện vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Lập Lời Cầu Nguyện vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Lập Lời ...

  Đạo diễn: Sönke Wortmann

  Thể loại: Chính kịch

  Diễn viên: Jürgen Vogel

 • Return to Seoul - Return to Seoul (2022)
  HD

  Return to Seoul

  Return to Seoul
  Return to Seoul

  8.0 119 Phút 2022

  xem phim Return to Seoul vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Return to Seoul vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Return to Seou...

  Đạo diễn: Davy Chou

  Thể loại: Chính kịch

  Diễn viên: Park Ji-min

 • Đạo tặc - Đạo tặc (2024)
  Hoàn tất (8/8)

  Đạo tặc

  Đạo tặc
  Đạo tặc

  8.0 50 phút/tập 2024

  xem phim Đạo tặc vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Đạo tặc vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Đạo tặc vietsub nói Một đồng x...

  Đạo diễn: N/A

  Thể loại: Hành Động

  Diễn viên: Frederick Lau